15.09.2021

Gjestebrygga i Sørfjorden er nå tatt opp for vinteren 

 

Styret

Regler for bruk av gjestebryggen

Maks liggetid for medlemmer: 24 timer

Maks liggetid for ikke medlemmer: 4 timer

Maks størrelse: 35 fot

For bruk utover dette betales 100,- inn på konto 4510.12.81918, eller VIPPS #516472, pr døgn, merk med båtnavn og dato.

Dette er en gjestebrygge ment for korttidsbruk. Vi ønsker alle brukere velkommen, men anmoder om hensynsfull bruk. Det er begrenset med plass, så om
mulig lag plass for andre, mindre båter kan fint legges på innsiden eller kortsider.
Dette er ikke en skjermet brygge og båter kjører fort forbi: Fortøy alltid for storm, fendre godt og påse at din båt ikke skader andre båter eller brygge!