Vinterklar Marina

14.11.2017

Hei båtvenner

 

Strøm er nå tilgjengelig på Finneidfjord marina. Hvordan avtalen blir mellom forening og båteier har vi ikke helt klart, men det blir lignende som de har på Hemnes, Nesna og Hauknes.

Beregn kr. 2,- pr KvH for vinterstrøm og trolig en minimumspris eller innskudd. Dette kommer vi tilbake til.

De som ønsker seg vinterstrøm/permanent strøm, sett inn kontakten.

 

Bobleanlegget er også klart for vinterens utfordringer med is.

 

Vennlig hilsen

 

Styret

Finneidfjord Båtforening

Fantastisk dugnad

26.04.2017

 

Etter en fantastisk dag med doningsarbeid er alle skavanker etter vinterens herjinger repparert (+ litt til). Alle båtplasser er nå klare til bruk. Kjempe innsats av alle som har bidratt, en stor takk til dere!

Utfordring med is

14.12.2016

Styret informerer om at det har vært noen utfordringer med isdannelse i marinaen. Propeller for å løfte saltvannet er bestilt og vil bli montert så snart de kommer.

Arbeidet med å skaffe strøm går fremover. Informasjon om dette arbeidet vil komme fortløpende.

Landgangen på plass

04.10.2016

I dag fikk vi på plass landgangen til brygga. Den gamle flytebrygga er tatt opp.

 

Red.

Dekket til landfestet støpt

I dag ble dekket på landfestet støpt. Kjæmpejobb av doningsgjengenSmiler

11.09 2016 Fortsatt doning på marinaen

I dag Søndag ble det gjort et godt doningsarbeid på marinaen. 10-12 gubben stilte opp.  6 pirer gjen å sette ut. Endel montering gjenstår på brygga. Ny innsats i morgen mandag. Vi begynner etter middag. Folk må komme når de har tid. Ta med 18 kopp og 24 kopp for monteringen. Lurt å lage et snøre for å feste i verktøy for å sikre mot vannkjenning.

Red.

06.09.2016 Stor framdrift i marinaen

Pål, Andre, Aleksander og Odd river forskaling

I kveld holdt en gjeng på med å rive forskalingen til landfestet. De første pirene er "montert" på brygga.....

I går var det en gjeng som prøvemonterte noen pirer og fant ut en grei måte å gjøre dette på. (Pirene som har kommet ut er ikke ferdigmonterte) Planen er at pirene skal monteres på lørdag og søndag. Da trengs det at medlemmene stiller opp og doner. Nærmere informasjon om dette kommer. Tirsdagsklubben skal også bidra med dette arbeidet.

I løpet av uka skal det fylles i og støpes topp på landfestet, så her er mye som skal skje.

Følg med på sidene her og på sms fra finneidfjord båtforening for mere informasjon.

Oppdatering kommer fortløpende.

RED.

25.08.16 Fremdrift Marinaen.

Betongbryggene er nå levert og ankret opp. Pirene har kommet og skal monteres.

Selve landfestet er ikke ferdig ennå. Litt arbeid gjenstår her, men det arbeides godt også med dette.

I løpet av ca. 14 dager vil det bli montert pirer. Her kan det bli behov for litt doning, men dette vil det bli gitt beskjed om.

Det vil komme beskjed om fordeling av pirplass.

Red.

 

Montering av marinaen er igang.

Nå blir brygga levert og montert i Finneidfjorden.

Kul

Arbeidet med landfestet til Marinaen er påbegynt

Doningen med å lage klart til støyping av landfestet er påbegynt og kommet godt i gang.Kul

05.07.2016

Nå er brygga bestilt.  Forventet levering uke 33. Info og faktura kommer i løpet av kort tid.

 

03.06.2016
Gratulerer med dagen! Byggesøknaden er nå godkjent av kommunen. Det betyr at alt er klart for realisering. Søknad om byggelån og bestilling av brygger skjer i neste uke håper vi. God helg!

Hilsen André  Stensland 

Dispensasjonssøknaden ble invilget.

13.05.2016   

Dispensasjonssøknaden for området til marinaen er ferdigbehandlet i kommunen og vi har fått grønt lys. Da er det bare byggesøknaden som gjenstår.

Vi tar i mot søknader

Det er stor interesse for marinaen i Finneidfjord, og flere nye båteiere har oppdaget dette spennende prosjektet.

Vi venter fortsatt på avgjørelsen fra Hemnes kommune, men slik vi oppfatter det er saken til høring hos flere berørte parter.

Vi tar i mot søknader fortløpende, og så lenge vi har ledige plasser.

Søknad om båtplass kan leveres eller sendes til

Andre Stensland

Dalavegen 16

8642 Finneidfjord

 

Søknad kan også mailes til andre@stensland.biz

 

Søknadskjema kan du laste ned her.

Fremdeles ledige plasser

På årsmøtet 20.04. fikk styret mandat til å gå i gang med byggingen av Finneidfjord Marina.

Vi venter kun på klarsignal fra Hemnes kommune. Kommunen virker positiv og har lovet rask saksgang. Derfor ser vi for oss at det ikke tar mange ukene før spaden settes i jorda (vannetKul)

I den forbindelse utvides første byggetrinn med 20 m brygge til totalt 100m. Derfor er det ledig noen plasser.

A-plasser 2,5 m lysåpning koster kr. 20000 i innskudd og leie kr. 2000,- årlig.

B-plasser 3,5 m lysåpning koster kr. 30000,i innskudd og leie kr. 3000,- årlig.

C-plasser 4,5 m lysåpning koster kr. 40000 i innskudd og leie kr. 4000,- årlig.

Ønskes større plasser kan dette være mulig.

 

Ta kontakt med Arne Andersen på telefon 97187377 dersom du er interessert.

Finneidfjord Marina

Nå har styret arbeidet fram et forslag til marina. Her er den nye plantegningen. Priser og størrelser er justert i forhold til utgangspunktet. Dette vil fremkomme på årsmøtet 20. april på Finneidfjord samfunnshus klokken 19.00.

Nevner også at det er fremdeles noen få plasser igjen ledig i marinaen. Ta kontak t med Arne Andersen for mer info.

 

Ballen ruller videre. ...

Februar 2016

Finneidfjord Industrier AS / Mills har velvilligst gitt Finneidfjord Båtforening rett til adkomst til den nye marinaen.

Hemnes kommune kunne ikke foreta fradeling av tomt for landfeste til marinaen før dette med veirett var klargjort.

Det er ikke offentlig vei foran deres anlegg, og det er også næringstomt, så strengt tatt kunne Mills blokkert hele prosjektet.

Det er herved i orden takket være velvillighet og godt samarbeid med Mills, som er grunneier.

 

Det skal samtidig nevnes at også Lars Johan Fineide, som er grunneier der landfeste- og landgang, også har vist oss stor rauset ved at han stiller tomt til disposisjon for prosjektet.

Uten hans velvilje hadde heller ikke prosjektet kunnet blitt realisert, da geoteknikerne bare kunne godkjenne en lokasjon for landfeste. Akkurat på det stedet er Fineide grunneier.

Vi setter stor pris på begge grunneieres positive syn på marinaen i Finneidfjord!

 

Prosjektet  fortsetter så snart tomt er tinglyst. Da sendes byggesøknad til Hemnes kommune.

 

Styret i Finneidfjord Båtforening

Første byggetrinn er nå fulltegnet

Styret informerer om at første byggetrinn er fulltegnet. Hvis noen fremdeles er interessert og ikke har fått plass kan de ta kontakt med Arne Andersen på telefon 97187377.

 

 Hvis det viser seg at det er mange flere som ønsker seg plass hos oss kan det være mulig å utvide marinaen. I første omgang ser vi for oss å få på plass betongbryggene i høst slik at de får ligge fast gjennom vinteren.