Vil du bli medlem?

27. nov, 2013

Vil du bli medlem

Ønsker du å bli medlem kan du betale inn 200.- kr til kontonummer 4510.12.81918.

27. nov, 2013

Fra årsmøtet

Det ble vedtatt på årsmøtet at kontigenten skal forhøyes til 200 kr pr. år. fra og med 2014.