Med vennlig hilsen

Finneidfjord Båtforening
19. mai, 2021

Pirer flyttet

I forbindelse med at det skal legges ut et ekstra anker på brygga har vi flyttet tre pirer nesten ytterst på brygga. Disse blir satt på plass igjen så snart ankeret er kommet på plass. Det er også koblet bort strøm på de tre ytterste boksene. Det vil bli kalt inn til doning når vi skal sette pirene på plass igjen.

5. mai, 2021

Innkalling til Årsmøte

Tirsdag den 18 mai kl. 19.00 på Finneidfjord Samfunnshus
Årsmøtepapirer er sendt ut til alle medlemmer på e-post
Du finner lenker til årsmøtepapirene ved å trykke på overskriften til denne meldingen

13. sep, 2019

Innkalling til dugnad

Førstkommende søndag, den 15. Kl 1600. Vi skal klargjøre for asfaltering og samtidig gå over bobleanlegget. Ta med krafse til grunnarbeid eller ei skrape/sparkelspade for å fjerne skjell og groe på luftrørene.

4. mai, 2019

Innkalling til årsmøte 20. mai

Styret innkaller herved til ordinært årsmøte i Finneidfjord Båtforening Mandag den 20. mai 2019 kl 19.00 i Finneidfjord Samfunnshus.

Saker som årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets beretning og godkjenning av denne
4. Revidert regnskap og godkjenning av denne
5. Budsjett for 2019
6. Fastsettelse av kontingent
7. Valg
8. Orientering om gjenstående arbeid i marinaen.
9. Forslag/saker fra medlemmene som ønskes tatt opp på årsmøtet

Øvrige saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen mandag 13 mai

Vi har hatt en skadefri vinter, tross tidvis tykk is i fjorden. Vi har noe resterende arbeid i marinaen, som vi ønsker å få på plass med dugnad og/eller arbeidsgjeng(er) som tar enkelt-prosjekter.

Det er ikke vedtektsendringer i år.

Økonomien er stram, men vi har fortsatt 2 C plasser og 4 B plasser ledig. Klarer vi å selge disse er vi optimistiske til at vi ikke trenger øke årlig leie. Vi ber dere derfor markedsføre Finneidfjord båtforening og marinaen.

Kaffesalg (Vi benytter oss av VIPPS)

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen Finneidfjord Båtforening Ved styret.
Finneidfjord 4. mai 2019

17. nov, 2018

Til alle som har båtplass i marinaen

Det blir en liten dugnad førstkommende søndag, den 18. nov. kl 12.00Luft-rørene til bobleanlegget skal justeres og rettes, og vi skal sikre alle pontongene på utriggerne med lastestropper, slikk at de blir mer robuste for evt drivis.

Det blir ikke lange dugnaden, så har du anledning så ta gjerne turen til Finneidfjorden

Vennlig hilsenStyret

Finneidfjord Båtforening

16. apr, 2018

Innkalling til Årsmøtet

Innkalling til årsmøte i Finneidfjord Båtforening
Styret innkaller herved til ordinært årsmøte i Finneidfjord Båtforening
Onsdag den 2. mai 2018 kl 18.00 i Finneidfjord Samfunnshus.

Saker som årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets beretning og godkjenning av denne
4. Revidert regnskap og godkjenning av denne
5. Budsjett for 2018
6. Fastsettelse av kontingent
7. Valg
8. Vedtektsendring.
9. Orientering om gjenstående arbeid i marinaen.
10. Forslag/saker fra medlemmene som ønskes tatt opp på årsmøtet
Kort om vedtektsendringen.
Det er noe justert ordlyd i forbindelse med momskompensasjon, samt at det er tatt inn en
egen paragraf om personvern. Dette er en nødvendig endring i forhold til det nye
personverndirektivet som kommer i mai 2018.
Salg av gammel flytebrygge
Styret har besluttet at den gamle flytebryggen som lå i Finneidfjorden skal selges til
høystbydende innenfor foreningen. Bryggen måler 12 x 2,5 meter og har slitt dekke.
Bryggen auksjoneres bort på årsmøtet.
Øvrige saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 25. april

4. sep, 2017

Dugnad

Hei båtfolk

Høsten har meldt sin ankomst og vi har en del jobb å gjøre i marinaen.
Styret har besluttet at det skal installeres bobleanlegg sik at båter og utriggere ligger trygt for isgang.

Det jobbes akkurat nå med støping av mur og dekke for kompressor hus, sløyebenk og avfall.
Videre mener vår snekker-bas at huset kan lages i elementer inne, for så å settes opp ute i marinaen.

Det skal også trekkes kabel fra transformator bak Kaviarfabrikken og fram til landfeste, og derifra videre utover brygga. Det aller meste av kabelgrøft er gravd, men det blir noe håndgraving mellom byggene. Kabel er bestilt.

Vi trenger derfor forskalingssnekkere med verktøy, snekkere med håndverktøy og grøftegravere med spade.
I første omgang er det forskaling og grøftegraving som står på programmet.

De som kan bidra med forskaling og graving ber vi møte opp i dag, mandag, kl 1730. Det blir et par timers drift.

Følg med på SMS for videre framdrift.

Vennlig hilsen

Styret i Finneidfjord Båtforening

14. jun, 2017

Flytebrygga i Sørfjorden er lagt ut

Onsdag 14. Juni ble flytebrygga i Sørfjorden lagt ut. Vennligst les reglene for bruk av brygga ved å trykke på lenken over

24. apr, 2017

Dugnad føestkommende onsdag

Det blir dugnad førstkommende onsdag, 26 april fra kl. 10.00 og ut over ettermiddagen.
Kom og delta den tiden du kan. All hjelp kommer godt med.
Ta med brekkjern, fastnøkkel/skiftnøkkel 17, 19 og 24

Vi skal justere utriggere på yttersiden, samt skifte ut skadde pontonger.
Værmeldingen en god, og det vanker en kaffekopp til de fremmøtte.

Velkommen.

Styret.

15. mar, 2017

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Finneidfjord Båtforening
Styret innkaller herved til ordinært årsmøte i Finneidfjord Båtforening
Onsdag den 29. mars 2017 kl 18.00 i Finneidfjord Samfunnshus.

Saker som årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets beretning og godkjenning av denne
4. Revidert regnskap og godkjenning av denne
5. Budsjett for 2017
6. Fastsettelse av kontingent
7. Valg
8. Kollektivt medlemskap i KNBF.
9. Forslag/saker som er levert styret innen en uke før årsmøte

Styret har en orienteringssak om skadene på marinaen.

Øvrige saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 22. mars

Kaffesalg

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen
Finneidfjord Båtforening
Ved styret.