Med vennlig hilsen

Finneidfjord Båtforening
4. sep, 2017

Dugnad

Hei båtfolk

Høsten har meldt sin ankomst og vi har en del jobb å gjøre i marinaen.
Styret har besluttet at det skal installeres bobleanlegg sik at båter og utriggere ligger trygt for isgang.

Det jobbes akkurat nå med støping av mur og dekke for kompressor hus, sløyebenk og avfall.
Videre mener vår snekker-bas at huset kan lages i elementer inne, for så å settes opp ute i marinaen.

Det skal også trekkes kabel fra transformator bak Kaviarfabrikken og fram til landfeste, og derifra videre utover brygga. Det aller meste av kabelgrøft er gravd, men det blir noe håndgraving mellom byggene. Kabel er bestilt.

Vi trenger derfor forskalingssnekkere med verktøy, snekkere med håndverktøy og grøftegravere med spade.
I første omgang er det forskaling og grøftegraving som står på programmet.

De som kan bidra med forskaling og graving ber vi møte opp i dag, mandag, kl 1730. Det blir et par timers drift.

Følg med på SMS for videre framdrift.

Vennlig hilsen

Styret i Finneidfjord Båtforening

14. jun, 2017

Flytebrygga i Sørfjorden er lagt ut

Onsdag 14. Juni ble flytebrygga i Sørfjorden lagt ut. Vennligst les reglene for bruk av brygga ved å trykke på lenken over

24. apr, 2017

Dugnad føestkommende onsdag

Det blir dugnad førstkommende onsdag, 26 april fra kl. 10.00 og ut over ettermiddagen.
Kom og delta den tiden du kan. All hjelp kommer godt med.
Ta med brekkjern, fastnøkkel/skiftnøkkel 17, 19 og 24

Vi skal justere utriggere på yttersiden, samt skifte ut skadde pontonger.
Værmeldingen en god, og det vanker en kaffekopp til de fremmøtte.

Velkommen.

Styret.

15. mar, 2017

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Finneidfjord Båtforening
Styret innkaller herved til ordinært årsmøte i Finneidfjord Båtforening
Onsdag den 29. mars 2017 kl 18.00 i Finneidfjord Samfunnshus.

Saker som årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets beretning og godkjenning av denne
4. Revidert regnskap og godkjenning av denne
5. Budsjett for 2017
6. Fastsettelse av kontingent
7. Valg
8. Kollektivt medlemskap i KNBF.
9. Forslag/saker som er levert styret innen en uke før årsmøte

Styret har en orienteringssak om skadene på marinaen.

Øvrige saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 22. mars

Kaffesalg

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen
Finneidfjord Båtforening
Ved styret.

11. sep, 2016

Doning på brygga søndag kl.13.00

Dugnad i morgen, søndag 11. sept kl 13. Det er hovedsakelig montasjearbeid. Ta med fastnøkkel/skralle-kopp nr 19 og 24. Mvh styret.

6. sep, 2016

Fremdrift i marinaen

I kveld var det doning på landfestet

18. jul, 2016

Klargjøring av landfeste til marinaen

Arbeidet med å støype landfeste er påbegynt.

11. mai, 2016

Flytebrygga i Sørfjorden er nå satt ut.

Flytebrygga i Sørfjorden ble satt ut i kveld. Se vilkårene for bruk av brygga.

4. mai, 2016

Flytebrygga i Sørfjorden

Flytebrygga i Sørfjorden blir snart satt ut. Det må gjøres noen reparasjoner på denne først.

1. mai, 2016

Flytebrygga i Finneidfjorden er satt ut

Flytebrygga i Finneidfjorden er satt ut. Vennligst les mer om vilkårene for bruk under Flytebryggene.

11. apr, 2016

Innkalling til Årsmøtet

Innkalling til årsmøte 20. april 2016 og informasjon om Finneidfjord Marina er sendt ut pr post

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styre i hende innen torsdag 14. april.

Andre Stensland

Formann Finneidfjord båtforening

4. apr, 2016

Ny plantegning for marinaen

Nå har styret arbeidet fram et forslag til marina. Under lenken "Finneidfjord Marina" finner du plantegningen. Priser og størrelser er justert i forhold til utgangspunktet. Dette vil fremkomme på årsmøtet 20. april på Finneidfjord samfunnshus klokken 19.00.

Nevner også at det er fremdeles noen få plasser igjen ledig i marinaen. Ta kontak t med Arne Andersen for mer info.

11. sep, 2015

Nå nærmer det seg realisering av marinaen

Styret informerer at det er framdrift i arbeidet med ny marina. Geologene har nå gitt grønt lys. Nå gjennstår det noe papirarbeid i forbindelse med arbeidet. Mere informasjon kommer.

Styret.

11. sep, 2015

Flytebrygga i Finneidfjorden er satt ut igjen

Etter at flytebrygga ble tatt bort i forbindelse med transportoppdrag har den nå kommet på plass.

20. mai, 2015

Flytebrygga i Sørfjorden er satt ut.

Onsdag 20. mai ble flytebrygga i Sørfjorden satt ut og er nå klar til bruk. Vennligst les vilkårene for bruk av brygga. Vilkårene finner du under fanen "Flytebryggene" øverst på siden.

20. apr, 2015

Flytebrygga i Finneidfjorden er satt ut.

Mandag 20. april ble flytebrygga i Finneidfjorden satt ut og er nå klar til bruk. Vennligst les vilkårene for bruk av brygga.

16. feb, 2015

Årsmøte avholdt på Samfunnshuset

Årsmøtet ble avholdt og styret ble gjenvalgt.
De nye vedtektene ble vedtatt. Disse finner du øverst på forsidenl
Styret arbeider videre med realisering av marina i Finneidfjorden.
Styret vil holde medlemmene oppdaterte her på hjemmesiden når ting begynner å ta form.

2. feb, 2015

Årsmøte FBF på Samfunnshuset 16.02. kl. 19.00

Innkalling til årsmøte.
Saksliste:
A. Styrets beretning
B. Revidert regnskap
C. Budsjett
D. Fastsettelse av kontingent
E. Vedtektsendringer
F. Forslag(saker) som er innlevert innen en uke før møtet
G. Valg
H. Orientering om Finneidfjord Marina

13. jan, 2015

Styremøte

Styret har i dag arbeidet med planleggingen av den nye marinaen i Finneidfjorden.
Ennå er det en del ting som står igjen, men styret ser positivt på signalene de har mottatt.
Arbeidet fortsetter med tanke på å få realisert marinaen til våren.
Styret ser for seg at det vil bli avholdt årsmøte 16- februar.

18. nov, 2014

Flytebrygga i Finneidfjorden tatt opp

18. nov ble flytebrygga i Finneidfjorden tatt opp. Nå får vi bare vente på våren.

28. jun, 2014

Flytebrygga i Sørfjorden satt ut.

Lørdag 28. juni ble flytebrygga i Sørfjorden satt ut.

7. apr, 2014

Flytebrygga i Finneidfjorden er satt ut.

Nå kan de som kommer sjøveien komme seg i land tørrskodd i Finneidfjorden. Mandag 7. april ble flytebrygga satt ut.

18. feb, 2014

Møte om marina i Finneidfjorden

Informasjonsmøte om den planlagte marinaen i Finneidfjorden på samfunnshuset